DISCLAIMER & PRIVACY

CONTACTGEGEVENS

 

Adres maatschappelijk zetel: Mechelsesteenweg 37, 2220 Heist-op-den-Berg

Telefoon: +32 15 250 865

E-mail: els@certaidea.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0630.583.736

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website (www.certaidea.be), verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Certa Idea of rechthoudende derden.

 

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Certa Idea gebruikt uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor marketingdoeleinden.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Certa Idea kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten voortkomend uit het gebruik van deze website.